Soul Realignment - Akashic Record Reading

Hvad er Soul Realignment?


Vil du
- lære dig selv at kende på dybere planer?
- kende din sjælegruppe?
- vide hvilke evner og talenter du bringer med
  dig fra denne gruppe?
- have eventuelle blokeringer på sjælsplan
   afdækket og clearet?Soul RealignmentTM er en healingsmetode. Den er udviklet gennem flere årtier i USA og går verden over i denne tid i den form, som Andrea Hess har givet den.

Soul Realignment betyder at komme i samklang med sjælen.  At komme endnu nærmere på at tænke og handle i overensstemmelse med dit egentlige jeg.
 
Formålet med en "Sjæle Læsning" er at give dig et klart billede af, hvem du er på sjælsplan, hvilke evner og talenter du har med dig mm. 

Dernæst er det at få renset ud i det, der evt. afholder dig fra at opnå, det du ønsker dig af livet. Blokeringer, som ligger på sjælsplan og som begrænser dig nu og her.

Metoden, der er meget dybtgående, tillader os at få opløst disse blokeringer - eller rettere sagt -få energierne transformeret til Guddommeligt Lys.

Jeg læser din historie i Det Akashisiske Arkiv, din sjæls arkiv eller Livets bog og er omtalt i mange spirituelle retninger gennem århundreder.

Det er dog ikke alt, hvad der står om dig og ikke alle dine liv, jeg har tilgang til, men det, som handler om blokeringer, som er aktuelle lige nu, og som det endnu ikke er lykkedes dig at få healet.

Der er måske tale om problematikker, som du er helt bevidst om og har arbejdet med i mange år, men som stadig hænger ved.  Der vil sikkert også komme ting frem, som du ikke kender til, men som vil give dig en meget dybere forståelse af det liv, du lever nu.

Med Soul Realignment finder vi frem til de beslutninger, du engang har taget og derved skabt blokeringer, som du nu er parat til at sætte dig selv fri af.

Soul Realignment - en hjælpende hånd


Det vil over tid indebære, at du bliver en mere autentisk person, og at du føler dig sikker i dit skind. Du vil også erfare, at du får mere ro i såvel krop som sind, bliver mere klar i dine tanker o.m.a.

Når jeg siger "over tid", betyder det, at den clearing, jeg foretager, sker på et højere niveau end den 3. dimension, vi fysisk befinder os i, og at det tager tid for os at få integreret denne nye tilstand.

Selve arbejdet med at finde frem til problematikkerne kan jeg lave, uden at du er til stede. Jeg behøver blot nogle få data fra dig.

Forklaringen er, at jeg ikke læser dig/din aura, men det, der er optegnet i Akashie Arkivet vedrørende dig. 

Du kan medvirke til, at resultatet af clearingen viser sig hurtigere ved at udføre et hjemme-arbejde, du vil få udleveret af mig. Det vil understøtte integrationen i det fysiske af de ændringer, der vil ske.

Med din sjæls energi bedre integreret i det fysiske, er mulighederne næsten uden grænser.

Det vil give dig en helt ny forståelse af dig selv at få at vide, i hvilken del af Universet, du inkarnerede første gang som den Gudsgnist, du er, og hvilken sjælegruppe, du hører til. 

Husk, at du er skaberen af alt, hvad der sker i dit liv. At forstå og akceptere det, er en forudsætning for at komme videre.
Når jeg har lavet forarbejdet, kan vi mødes hos mig, vi kan tale sammen over telefonen evt. skype eller jeg kan sende dig en lydfil, hvor jeg har indtalt det, jeg har fundet frem til, hvorefter vi  kan tale sammen på telefonen.

Mit forarbejde kan tage et par timer og videregivelsen til dig ca. 1 time.
 
Det koster 1.400,- kr. inkl. ½ times telefonkonsultation, hvis du inden for de nærmeste 3 måneder har brug for at tale om det, du fik i første omgang.

Spørgsmål som går ud over det, vil indebære en ny session, som koster 700,- kr.